Ви є тут

Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд


Номер роботи - M 8 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Полтавським національним технічним університетом імені Юрія Кондратюка.

Автор: к.т.н. Чичуліна К.В., к.т.нХарченко М.О. 

Робота присвячена розробці та дослідженню ресурсоощадних конструкцій будівель і споруд, ефективним методам проектування, будівництва та експлуатації цих об’єктів у складних геотехнічних умовах, особливо на сейсмічно небезпечних територіях, надійності сталевих балок нового типу з профільованою стінкою та штучних ґрунтових основ.

Представлені нові конструктивні рішення легких комбінованих металевих ферм, балок, арок та штучних основ і ефективних фундаментів, які мають широкий спектр застосування у будівництві.

Запропонована методика проектування оптимальних конструкцій з заданим рівнем надійності, що дозволяє регулювати існуючі резерви ефективних конструктивних систем за рахунок зміни перерізів елементів при забезпеченні загального рівня надійності. Розроблений інженерний метод розрахунку запропонованих конструкцій та їх вузлових з’єднань. Розроблено сучасні сейсмостійкі штучні основи шляхом ущільнення природного ґрунту і його армуванням ґрунтоцементними елементами для об’єктів підвищеної відповідальності.

Результати роботи впроваджено у вітчизняні нормативні документи та виробництво.   Економічний ефект за рахунок зменшення матеріаломісткості та кошторисної вартості  варіюється в межах 17% без втрат міцності та стійкості.

Кількість публікацій:174, в т.ч. за тематикою  роботи 4 монографії, 129 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 26 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 36 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано 19 патентів України на корисну модель.