Ви є тут

Розробка біологічно активних препаратів есенціальних нутрієнтів нового покоління та їх впровадження


Номер роботи - P 20 ПОДАНА

Представлено Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

Автори:  д.б.н. Великий М.М.,д.б.н. Пархоменко Ю.М., к.б.н. Протасова З.С., чл.к. Вовк А.І., д.б.н. Лущак В.І., д.м.н. Комісаренко Ю.І., Беккерман О.М., к.б.н. Апуховська Л.І.

  Метою роботи є розробка фундаментальних принципів молекулярної вітамінології та створення  нових лікарських препаратів на основі вітамінів В1, В3, Е, D3 для застосування в медицині. Досягнення цієї мети включало вивчення механізмів участі вітамінів і їх природних та синтетичних похідних у клітинному метаболізмі на всіх його рівнях, створення вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження.

Авторами на основі теоретичних та експериментальних досліджень  встановлено нові закономірності і запропоновано шляхи реалізації молекулярних механізмів біологічної дії ряду вітамінів в організмі людини, а саме:  узгодженість їх дії  з іншими природними біорегуляторами, роль специфічних протеїнів як потенційних біомішеней для вітамінів, участь вітамінів у регулюванні клітинного метаболізму за норми та патології. Результати фундаментальних досліджень забезпечили підґрунтя для створення нових оригінальних композицій вітамінів в якості лікарських засобів.

Розроблено концепцію створення комплексних вітамінних препаратів, згідно якої композиції кількох  функціонально пов’язаних вітамінів та біологічно активних речовин, що синергічно діють на основні ланки клітинного обміну, мають значну перевагу у ефективності дії на організм людини у порівнянні з традиційними полівітамінними наборами.

Вітамінні препарати  (Відеїн, Метовітан, Кальмівід) зареєстровано в Україні як лікарські засоби. Комплексні фундаментальні дослідження біохіміків, хіміків, фармакологів  і клініцистів дозволили обґрунтувати методичні підходи та розробити алгоритми використання створених вітамінних препаратів.

Кількість публікацій9 монографій, 5 підручників, 8 посібників, 266 статей (74 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 1376/19; Google Scholar – 2312/23. Отримано 12 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 5 докторських та 19 кандидатських дисертацій.