Ви є тут

Створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць України


Номер роботи - M 17 ПОДАНА

Автори:

 


Создание энергосберегающих интеллектуальных информационно-управляющих систем подвижным составом железных дорог Украины"


 


Авторы: Заковоротный А.Ю., Мезенцев Н.В.


 


 


"Creation of the energy-saving intellectual informatively-managing systems of the rolling stock of Ukrainian railways".


 


Zakovorotniy A.Y., Mezentsev


 

Автори: Заковоротний О.Ю., к.т.н., Мезенцев М.В.

Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

 Вирішено фундаментальну науково-технічну проблему - створення сучасної інтелектуальної бортової комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень для машиніста дизель-поїзда вітчизняного виробництва з тяговим асинхронним електроприводом, яка відповідає рівню сучасних передових систем автоматизованого керування рухом поїздів, що застосовуються на залізничному транспорті держав СНД, Японії, Євросоюзу та Америки.

Обґрунтовано фундаментальний метод динамічної лінеаризації математичних моделей рухомого складу за допомогою сучасної геометричної теорії керування, який дає змогу формувати оптимальний тяговий момент поїзда у реальному часі і суттєво поліпшити ефективність та експлуатаційні показники роботи Укрзалізниці.

 Розроблено нову модифікацію фундаментального методу аналітичного конструювання регуляторів по критерію узагальненої роботи, яка дозволила створити сучасні регулятори, що враховують зміну структури системи керування, та істотно знизити паливо-енергетичні витрати у порівнянні з системами, що дотепер використовуються на Укрзалізниці.

Проведено експериментальні дослідження розробленої системи підтримки прийняття рішень машиністом, синтезованих регуляторів й законів оптимального керування дизель-поїздом та електроприводом.

Кількість публікацій: 73, в т.ч.  за темою роботи 33 статті, 24 тези доповідей, сумарна кількість посилань на публікації автора 2 (згідно бази даних SCOPUS), 4 патенти, 7 актів впровадження.