Ви є тут

Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів


Номер роботи - M 67 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Автори: к.т.н. Жученко О.А., к.т.н. Івіцький І.І., к.т.н. Цапар В.С., Івіцька  Д.К.

 Авторами створено математичні моделі для проектування та імітаційного моделювання процесів. Здійснено аналіз факторів, що впливають на технологічний процес, таких як, наявність пристінних ефектів у матеріалах або домішок/модифікаторів. Створено та запатентовано конструкції вузлів переробного обладнання для отримання інтелектуальних матеріалів різними методами.

 Розроблено та запатентовано прилади для контролю положення інтелектуальних датчиків у матеріалі в режимі реального часу. Розроблено методику та технічну реалізацію автоматизації технологічного комплексу. Розроблено програмне забезпечення для керування комплексом.

 Про світовий рівень наукової праці свідчить презентація результатів роботи в університеті Коруни (м. Коруна, Іспанія) в рамках міжнародного гранту за проектом TEMPO  програми Erasmus Mundus та на засіданні міжнародних експертів Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, створеного в рамках проекту UNIDO.

Кількість публікацій: 217, у т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, 64 статті, 90 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно  з базами даних складає відповідно: Scopus – 3/1;  Google Scholar – 72/5. Отримано 3 патенти України на винахід та 31 патент України на корисну модель.