Ви є тут

Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки


Номер роботи - M 52 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автори: Захаров А.В., Шлапа Ю.Ю., Нікитенко А.Л., Зайлер А.О.

Авторами встановлено технологічні параметри синтезу та формування радіопрозорих керамічних матеріалів, що мають температуру експлуатації до 1500ºС, що є найсуттєвішою перевагою на відміну від зарубіжних та вітчизняних аналогів. 

Визначено умови одержання слабоагломерованих, кристалічних, однодоменних, суперпарамагнітних наночастинок манганіту із структурою деформованого перовськіту (La,Sr)MnO3, в яких можна керувати температурою Кюрі в діапазоні кімнатної температури з високою точністю за рахунок часткової зміни хімічного складу. Створено модель ферит-діелектричного резонатору мм-діапазону, в якому забезпечується перебудова чотирьох резонансних частот, що відповідають гібридним модам електромагнітно-спінових коливань.

Отримані матеріали пройшли дослідно-промислові випробування у КНУ ім. Т. Шевченка (кафедра теоретичної та квантової радіофізики), на базі ДП «КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля» і КНВП «Кварсит» ДК «Укроборонпром».  Результати роботи  можуть бути впроваджені при створенні систем безпровідного зв’язку, при створенні радіопрозорих та радіопоглинаючих матеріалів, зокрема обтічників ракет самонаведення та в медицині (магнітна гіпертермія).

 Кількість публікацій: 71, у т.ч. за тематикою роботи 30 статей.Загальна кількість посилань на публікації авторів / h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 14/2; Google Scholar – 22/2