Ви є тут

Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України


Номер роботи - P 10 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено приватним акціонерним товариством "УКРГІДРОПРОЕКТ"

Автори:
1. ОСАДЧИЙ Сергій Дмитрович – голова правління ПРАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ";
2. РАССОВСЬКИЙ Вадим Леонідович – головний інженер ПрАТ "Укргідроенерго";
3. БУРАКОВ Олександр Сергійович – заступник генерального конструктора АТ "Укренергомашини";
4. ЄФИМЕНКО Віктор Миколайович – перший заступник головного конструктора гідротурбін АТ "Укренергомашини";
5. КОРШУНОВ Олексій Олегович – заступник генерального директора АТ "Укренергомашини";
6. КОБЗАР Ігор Володимирович – завідувач відділення ДП "Завод "Електроважмаш";
7. КОВАЛЬОВ Юрій Миколайович – голова правління ТОВ "ДніпроСпецгідроенергомонтаж";
8. ХОРЄВ Олег Миколайович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України.

Метою роботи є створення високоекономічних гідроагрегатів ГЕС для підвищення ефективності роботи Об’єднаної енергетичної системи України. Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено концепцію створення нових проточних частин гідроагрегатів електростанцій при їх реконструкції та новому будівництві. Удосконалено комплекс програм IPMFlow, що вперше в Україні дозволяє з високою кількісною і якісною достовірністю проводити дослідження робочого процесу в проточних частинах гідравлічних машин різного типу. Запропоновано новий підхід до просторового профілювання лопатей робочих коліс осьових гідротурбін, заснований на застосуванні складних навалів в осьовому й окружному напрямках, який дозволяє підвищити ефективність проточної частини. Вперше встановлено закономірності впливу осьових, окружних і комбінованих навалів лопатей робочих коліс на структуру потоку в елементах проточної частини та інтегральні енергетичні показники. Розроблено нове робоче колесо високоефективної низьконапірної осьової гідротурбіни ПЛ20/3271М з покращеними енергетичними показниками для модернізації Кременчуцької ГЕС, що дозволило створити цілий ряд низьконапірних агрегатів для ГЕС різної потужності. Розроблена конструкція нового робочого колеса дозволила розвантажити від тиску порожнину механізму повороту лопатей з 4,0 МПа до 0,03 МПа, значно збільшивши екологічну безпеку ГЕС.Модернізація горизонтальних капсульних гідротурбін Київської ГЕС дозволила збільшити номінальну потужність гідротурбіни з 17,2 МВт до 21 МВт, при номінальній потужності збільшення ККД склало 4,8%. Результатом роботи є введення в експлуатацію 45 модернізованих гідроагрегатів на семи ГЕС Дніпровського каскаду проекту другої черги реконструкції ГЕС Укргідроенерго. Відповідно до проведених водноенергетичних і енергоекономічних розрахунків, приріст встановленої потужності - 293 МВт, а середньобагаторічний річний виробіток – 501 ГВт∙год. Інтегральний економічний ефект від виконання модернізації українських ГЕС в сьогоднішніх цінах становить 40,5 мільярдів гривень.

Кількість публікацій: монографія, 97 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс, згідно з базами даних Google Scholar складає: 65/5. Отримано 11 патентів України на винахід, 2 міжнародних патентів.

Коментарі