Ви є тут

Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України


Номер роботи - P 10 ПОДАНА

Представлено приватним акціонерним товариством "УКРГІДРОПРОЕКТ"

Автори:
1. ОСАДЧИЙ Сергій Дмитрович – голова правління ПРАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ";
2. РАССОВСЬКИЙ Вадим Леонідович – головний інженер ПрАТ "Укргідроенерго";
3. БУРАКОВ Олександр Сергійович – заступник генерального конструктора АТ "Турбоатом";
4. ЄФИМЕНКО Віктор Миколайович – перший заступник головного конструктора гідротурбін АТ "Турбоатом";
5. КОРШУНОВ Олексій Олегович – заступник генерального директора АТ "Турбоатом";
6. КОБЗАР Ігор Володимирович – завідувач відділення ДП "Завод "Електроважмаш";
7. КОВАЛЬОВ Юрій Миколайович – голова правління ТОВ "ДніпроСпецгідроенергомонтаж";
8. ХОРЄВ Олег Миколайович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України.

Метою роботи є створення високоекономічних гідроагрегатів ГЕС для підвищення ефективності роботи Об’єднаної енергетичної системи України.

Авторами визначено концепцію створення нових проточних частин гідроагрегатів електростанцій при їх реконструкції та новому будівництві.

Удосконалено комплекс програм IPMFlow, що вперше в Україні дозволяє з високою достовірністю проводити дослідження робочого процесу в проточних частинах гідравлічних машин різного типу. Запропоновано новий підхід до просторового профілювання лопатей робочих коліс осьових гідротурбін, заснований на застосуванні складних навалів в осьовому й окружному напрямках, який дозволяє підвищити ефективність проточної частини.

Вперше встановлено закономірності впливу осьових, окружних і комбінованих навалів лопатей робочих коліс на структуру потоку в елементах проточної частини та інтегральні енергетичні показники. На основі цих закономірностей розроблено нове робоче колесо високоефективної низьконапірної осьової гідротурбіни ПЛ20/3271М з покращеними енергетичними показниками для модернізації Кременчуцької та інших ГЕС України.

Отримані в результаті випробувань великомасштабної моделі характеристики проточної частини турбіни Кременчуцької ГЕС дозволяють створити цілий ряд низьконапірних агрегатів для ГЕС різної потужності.

 Результатом роботи є введення в експлуатацію 45 модернізованих гідроагрегатів на семи ГЕС Дніпровського каскаду проекту другої черги реконструкції ГЕС Укргідроенерго.

Кількість публікацій: монографія, 97 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс, згідно бази даних Google Scholar складає: 65/5. Отримано 11 патентів України на винахід, 2 міжнародних патентів.

Коментарі