Ви є тут

Синтез та доклінічні випробування нанокомпозитних остеопластичних матеріалів


Номер роботи - M 56 ПОДАНА

Автори:


 Погорелов М.В., Бончев С.Д.   PogorelovM.V.,BonchevS.D.


 

Автори:.Погорєлов М.В., к.м.н.,  Бончев С.Д.

 

Представлена Сумським державним університетом

 

Авторами  розроблено новий синтетичний нанокомпозитний матеріал на основі хітозану та апатиту кальцію.

Визначено джерела отримання хітозану.

Всебічно оцінено параметри репаративного остеогенезу.

Вивчено умови синтезу та фізико-хімічні характеристики імплантатів, процеси репаративного остеогенезу при імплантації хітозан-апатитних матеріалів.

З використанням комплексу сучасних фізико-хімічних та біомедичних методів дослідження на достатньому фактичному матеріалі проведено комплексне дослідження нового матеріалу за фізико-хімічними властивостями та визначено особливості протікання репаративного остеогенезу при його імплантації в дефект великогомілкової кістки.

Значення роботи полягає у можливості подальшого використання матеріалу в клінічних умовах як першого вітчизняного нанокомпозитного імплантату.

 

Кількість публікацій: 95, в т.ч.  за темою роботи24 статі.