Ви є тут

Технології підвищення ефективності та безпеки функціонування енергетичних об’єктів з використанням безпілотних літальних апаратів


Номер роботи - P 18 ПОДАНА

Представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Автори:
1. БУРЯКОВСЬКИЙ Сергій Геннадійович - доктор технічних наук, директор НДПКІ "Молнія" Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
2. РЕЗИНКІНА Марина Михайлівна - доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
3. ШЕВЧЕНКО Сергій Юрійович - доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
4. СЕНДЕРОВИЧ Геннадій Аркадійович - доктор технічних наук, професор Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
5. СКОПЕНКО Василь Вікторович - кандидат технічних наук, генеральний директор КП "Харківські теплові мережі";
6. ЗАПОРОЖЕЦЬ Артур Олександрович - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інститут технічної теплофізики НАН України;
7. КАРПАЛЮК Ігор Тимофійович - кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Метою роботи є створення комплексу технологічних методів і засобів з їх реалізації з використанням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), спрямованих на підвищення безпеки функціонування об'єднаної енергетичної системи України, а також на підвищення її енергоефективності.

Авторами розроблено наукові основи математичного, фізичного та статистичного моделювання електрофізичних процесів на елементах енергетичних об'єктів складних просторових конфігурацій в аварійних режимах: при коротких замиканнях, ударах блискавки, коронних розрядах, надлишковому тепловому нагріві, ненормальному тепловому розподілі.

Для моніторингу поточного стану цілісності протяжних енергетичних об'єктів, а також елементів енергетичних об'єктів, використані БПЛА, що забезпечують контроль у видимому і інфрачервоному діапазоні випромінювання, акустичному діапазоні коливань, а також за рівнями напруженості електричного поля. Створено наукові основи математичного, фізичного та статистичного моделювання електромагнітних та акустичних полів в елементах електроенергетичних об’єктів складних просторових конфігурацій з урахуванням можливості появи таких нелінійних процесів як коронні розряди та пробої на довгих повітряних проміжках.

Запропоновано удосконалені методи для визначення точного місця аварій енергооб’єктах за допомогою БПЛА на основі розроблених математичних моделей та отриманих аналітичних виразах, на базі яких створено програмно-апаратний комплекс ідентифікації і контролю поточних параметрів, а також режимів роботи енергетичних систем.

На підприємстві КП "Харківські теплові мережі" організовано контроль стану мережі і енергетичного обладнання з використанням БПЛА з використанням  авторських напрацювань з контролю стану елементів і режимів роботи енергетичних об’єктів у видимому та інфрачервоному діапазоні довжин хвиль, акустичному спектрі звуку, а також по рівням напруженості електричного поля.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав понад 1382 млн. грн.

Кількість публікацій: 13 монографії, 116 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/ h-індекс, згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 353/11, Google Sсholar – 893/88. Отримано 7 патентів України на винахід

Коментарі