Ви є тут

Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення


Номер роботи - P 4 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Херсонським національним технічним університетом.

Автори:
1. САРІБЄКОВА Юлія Георгіївна – доктор технічних наук, головний науковий співробітник Херсонського національного технічного університету;
2. ЧЕПЕЛЮК Олена Валеріївна – доктор технічних наук, завідувач кафедри Херсонського національного технічного університету;
3. СЕМЕШКО Ольга Яківна – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Херсонського національного технічного університету;
4. ОСТАПЕНКО Наталія Валентинівна – доктор технічних наук, завідувач кафедри Київського національного університету технологій та дизайну;
5. КОЛОСНІЧЕНКО Олена Володимирівна – доктор мистецтвознавства, професор Київського національного університету технологій та дизайну;
6. ВАНКЕВИЧ Петро Іванович – доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Наукового центру сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
7. ЧЕРНЕНКО Альберт Дмитрович – кандидат військових наук, полковник, начальник відділу Наукового центру сухопутних військ Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
8. ПРОХОРОВСЬКИЙ Андрій Станіславович – директор ТОВ "РА.ДА".

Робота підсумовує результати розробки, проектування, виготовлення та впровадження вітчизняних інноваційних текстильних матеріалів і сучасних виробів спеціального та військового призначення для  екіпірування бійців спецпідрозділів силових структур та військовослужбовців Збройних Сил України (ЗСУ), які   відповідають кращим зарубіжним аналогам. 

Розроблено інноваційні технології створення матеріалів для виготовлення виробів зі спеціальними захисними характеристиками – антимікробною і віруліцидною активністю, зносо-, вогнестійкістю і гігієнічністю, які мають багатофункціональну ергономічну конструкцію та здатність реагувати на сигнали навколишнього середовища для забезпечення захисту людини.

Авторами здійснено комплекс теоретико-експериментальних досліджень системи "сировина – текстильний матеріал – виріб – військовослужбовець".  Отримано низку фундаментальних закономірностей формування структури тканин, теорії підготовки текстильної сировини, надання текстильним матеріалам зносостійких, вогнезахисних та антибактеріальних властивостей, вибору, випробувань та конструювання виробів спеціального та військового призначення

Для діагностування різних небезпечних ситуацій в режимі реального часу (застосування противником хімічної та біологічної загроз, підвищених температур, електромагнітних полів на місцях та інших небезпек) авторами вперше запропоновано інтегрувати складні волоконно-оптичні системи (давачі) в текстильні матеріали, які комплектуються багатофункціональними облицювальними матеріалами, що  здатні змінювати світлові характеристики поширення променів у оптичних волокнах, і можуть зареєструвати та відобразити різні умови навколишнього середовища. 

Створено і налагоджено серійне виробництво на ТОВ "РА.ДА" бронежилетів з гібридними захисними елементами на основі надвисокомодульного поліетилену і арамідних тканин із підвищеними резистентними властивостями, орієнтованих на захист від куль та колючих і ріжучих інструментів; льотно-технічного обмундирування, шкарпеток та предметів білизни як окремих елементів комплекту бойового екіпірування із антимікробними та дезодоруючими властивостями, які впроваджено у сучасне екіпірування бійців спецпідрозділів силових структур і військовослужбовців ЗСУ, що забезпечує виконання їх функціональних обов’язків, збереження сил і здоров’я.

Ефективність розроблених технологій підтверджено впровадженням в умовах діючих виробництв: ТОВ "Укртекстиль", ТОВ "НВП "Ікар", ТОВ "РА.ДА" (м. Київ); ВАТ"Херсонський БК"; ТОВ "ПО ТК-Донбас;  ТОВ "Сумитекстильторг".

Загальний економічний ефект від впровадження складає  близько 2 млрд. грн.

Громадське обговорення роботи відбулося 07 вересня 2021 року на засіданні Вченої ради Хмельницького національного університету. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Кількість публікацій: енциклопедія швейного виробництва, 24 монографії (16 - видані за кордоном), 9 навчальних посібників, 381 стаття (38 – у англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів роботи/ h-індекс згідно з базами даних складає: Scopus – 87/5, Google Sсholar – 307/10. Отримано 22 патенти України на винахід.

Коментарі