Ви є тут

Трудовий капітал підприємств ресторанного господарства: теорія та методологія управління


Номер роботи - M 34 ПОДАНА

 

Автор: Кривошей В.В., д.е.н.   

 

Представлена Харківським державним університетом харчування та торгівлі.

 

Розроблено та запропоновано теоретичні, методологічні та методичні підходи до оцінки, використання та управління трудовим капіталом з метою розвитку добробуту підприємств ресторанного господарства.

Розроблено концепцію управління трудовим капіталом підприємств з метою покращення добробуту як трудового капіталу, так і підприємства в цілому, обґрунтовано головні складові елементи трудового капіталу, чинники його ефективності, принципи, функції та методи управління, за допомогою яких сформовано та апробовано механізми управління змістом та структурою ефективності трудового капіталу підприємств ресторанного господарства.

Побудовано матрицю інтеркореляцій показників розвитку трудового капіталу підприємств ресторанного господарства, яка ґрунтується на виявлених головних елементах взаємозв'язку з усіма параметрами формування системи задоволеності трудового капіталу та його продуктивності, що сприяло розробці механізму взаємодії продуктивності та задоволеності працею і дозволило розробити систему ефективного стимулювання підвищення продуктивності трудового капіталу з метою підвищення рівня його добробуту.

Запропоновано концептуальну модель переходу підприємств ресторанного господарства на інноваційний рівень розвитку добробуту з урахуванням зростаючої ролі трудового капіталу як основного джерела формування та накопичення добробуту трудового капіталу, підприємства, галузі, держави.

 

Кількість публікацій: 79,в т.ч. 2 монографії  (1 одноосібна), 2 навчальних посібника, 37 статей, 38  тез доповідей.