Ви є тут

Удосконалення елементів технології вирощування ярої пшениці в умовах південного Степу України


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М40

Удосконалення елементів технології вирощування ярої пшениці в умовах південного Степу України

 

Андрійченко Л.В.

Миколаївський інститут агропромислового виробництва

 

 

 

У роботі наведено нове вирішення наукової задачі підвищення продуктивності та якості зерна ярої пшениці в умовах південного Степу України шляхом добору сортів нового покоління, наукового обґрунтування строку сівби, норми висіву, системи удобрення, що забезпечує виробництво конкурентноздатної продукції.

У дослідах, що проведені впродовж 2004-2006 рр., визначено інтервал допустимих строків сівби для сортів ярої пшениці Харківська 26 (м’яка) і Харківська 27 (тверда), оптимальні норми висіву насіння з урахуванням строку сівби. Встановлена більш висока ефективність ярої м’якої пшениці в покривному посіві стрічковим способом з еспарцетом порівняно з ярим ячменем. Обґрунтована більш висока ефективність мінеральних добрив у дозах N90P60 і N90P90 для сортів твердої пшениці порівняно з м’якою, а у межах видів – для сортів лісостепової екологічної групи (Чадо і Харківська 30) порівняно із степовою.