Ви є тут

Визначення висотного розподілу іоносферних параметрів методом некогерентного розсіяння радіохвиль із застосуванням складного сигналу


Номер роботи - M 48 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Определение высотного распределения ионосферных параметров методом некогерентного рассеяния радиоволн с использованием сложного сигналаЧерняк Ю.В., Богомаз А.В.Determination of ionosphere parameters altitude distribution by the incoherent scattering method of radio waves method using the complicated signalCherniak Iu.V., Bogomaz A.V.


Автори: Черняк Ю.В., Богомаз О.В.

Представлена Інститутом іоносфери НАН України і МОН України.

Кількість публікацій: 33 наукові публікації, в т.ч. 23 статті, 10 тез доповідей.

Роботу присвячено підвищенню точності та розширенню можливостей радіофізичного методу некогерентного розсіяння радіохвиль для визначення електронної концентрації іоносферної плазми.

Розроблено та реалізовано на харківському радарі некогерентного розсіяння спосіб визначення електронної концентрації в іоносфері з використанням двоімпульсного двочастотного зондуючого сигналу. Представлено розвинену модель вимірювального каналу, з використанням якої проведено оцінку похибок, що виникають під час розрахунку висотного розподілу кореляційних функцій сигналу некогерентного розсіяння у випадку двочастотного двоімпульсного зондування.

Запропоновано методику виділення сигналів когерентних відбиттів від штучних супутників Землі і "космічного сміття", яка підвищує точність визначення електронної концентрації. Проведено дослідження висотно-часових варіацій електронної концентрації іоносферної плазми в діапазоні висот 100 1000 км в спокійних та збурених умовах. Вперше під час сильних магнітних бур виявлено потужні сигнали середньоширотних когерентних ехо, проаналізовано їх характеристики. У центральноєвропейському регіоні в період з 2003 по 2009 роки розробленими методами отримано дані про варіації електронної концентрації одночасно в інтервалі висот 100 1000 км, у тому числі під час сонячних затемнень, надсильних і помірних магнітних бур, а також збурень, викликаних стартами ракет.