Ви є тут

Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в Україні


Номер роботи - P 8 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України".

Автори:
1. ЗНАМЕНСЬКА Тетяна Костянтинівна – доктор медичних наук, заступник директора ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України";
2. АВРАМЕНКО Тетяна Василівна – доктор медичних наук, науковий керівник відділення ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України";
3. СЛЄПОВ Олексій Костянтинович – доктор медичних наук, керівник центру ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України";
4. ВОРОБЙОВА Ольга Володимирівна – доктор медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України";
5. ДОБРЯНСЬКИЙ Дмитро Олександрович – доктор медичних наук, професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;
6. ПОХИЛЬКО Валерій Іванович – доктор медичних наук, проректор ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія;
7. КЛИМЕНКО Тетяна Михайлівна – доктор медичних наук, завідувач кафедри Харківської медичної академії післядипломної освіти;
8.МАВРОПУЛО Тетяна Карлівна – доктор медичних наук, завідувач кафедри Дніпропетровського державного медичного університету.

Авторами вирішено загальнодержавну проблему надання сучасної, висококваліфікованої медичної допомоги вагітним жінкам групи ризику, їх новонародженим з тяжкою перинатальною патологією та вродженими вадами розвитку.

Розроблено і впроваджено національну Програму з реанімації новонароджених що забезпечило базову підготовку персоналу акушерських стаціонарів і неонатологічних відділень країни з реанімації новонароджених та підвищення кваліфікації та навчання медичних фахівців неонатальних відділень. Розроблено і впроваджено концепцію пренатальних мультидисциплінарних консиліумів – участь фахівців з пренатальної діагностики, акушерів-гінекологів стаціонарних відділень, хірургів, урологів, нейрохірургів.

Створено та впроваджено в практику охорони здоров’я сучасну трирівневу систему регіоналізованої перинатальної допомоги та медико-соціального супроводу вагітних жінок, внутрішньоутробно плодів, новонароджених з тяжкою перинатальною патологією та вродженими вадами розвитку, що включає мережу перинатальних центрів ІІ-ІІІ рівня, неонатальні відділення багатопрофільних лікарень. Cтворено і впроваджено цілісну систему надання високоспеціалізованої хірургічної допомоги дітям з критичними життєво небезпечними вадами розвитку (гастрошизисом, омфалоцеле, діафрагмальною грижею, атрезією тонкої та товстої кишок, пухлинами і кістами різних локалізацій тощо). Це дало можливість знизити за останні 15 років післяопераційну летальність в 5 разів (виживання новонароджених становить 80-100 %.).

Сформована в Україні державна система регіоналізованої трирівневої перинатальної допомоги дозволяє забезпечити в областях країни базову, кваліфіковану і високотехнологічну спеціалізовану медичну допомогу вагітним жінкам і новонародженим. Протягом 2000-2019 рр. в Україні досягнуто зменшення рівня перинатальної смертності в понад  3 рази, рівень динаміки смертності немовлят знизився на 37,8%, рівень неонатальної смертності – на 28,6%, ранньої неонатальної смертності в 1,14 рази.

Громадське обговорення роботи відбулося 30 серпня 2021 року на засіданні Вченої ради Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.

Кількість публікацій: 13 монографій, 12 підручників, 38 навчальних посібників, 9 методичних рекомендацій, 911 статей, 23 інформаційні листи про нововведення, 11 клінічних протоколів. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс, згідно з базами даних складає: Scopus – 16/1; Google Scholar – 1304/55.

Коментарі