Ви є тут

Фінансові аспекти управлінських рішень в системі антикризового управління діяльністю підприємства


Номер роботи - M 28 ПОДАНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автори:
ДАНИЛКІВ Христина Петрівна – кандидатка економічних наук, доцентка Національного університету "Львівська політехніка".

Метою роботи э обґрунтування теоретико-методичних підходів, розробка практичних рекомендацій та формування стратегій щодо управлінських рішень в системі антикризового управління діяльністю підприємства.

Авторка розробила та обґрунтувала концептуальні основи формування стратегій щодо управлінських рішень в системі антикризового управління діяльністю підприємства, що ґрунтуються на інтеграції трьох управлінських платформ: теоретико-методологічної, діагностичної та стратегічної, яка дозволяє сформувати цілісне бачення процесу формування антикризової стратегії, що дозволить своєчасно вжити заходів щодо запобігання або виведення підприємства з кризового стану з метою розкриття спектру нових можливостей функціонування підприємства у довгостроковій перспективі.

Обґрунтовано, що формування антикризової стратегії має здійснюватися відповідно до цілей системи антикризового управління, з урахуванням наявних ресурсів та потенційних можливостей діяльності підприємства.

Запропоновано модель для реалізації антикризової стратегії підприємств, що відображає основні етапи цього процесу.

Практичне застосування розробленої моделі сприятиме обґрунтованому прийняттю управлінських рішень та вибору оптимального вектора розвитку залежно від фактичного рівня кризової стійкості підприємства на різних стадіях реалізації антикризової стратегії.

Кількість публікацій: 4 монографії у співавторстві видані за кордоном, 26 статей (4 – у англомовних журналах). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складають відповідно: Web of Science – 1/1, Scopus – 3/1, Google Scholar – 15/2.

Коментарі