Ви є тут

Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадження


Номер роботи - P 23 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом вугільних енерготехнологій НАН України.

Авторик.т.н. Чернявський М.В., д.т.н. Дунаєвська Н.І., к.т.н. Провалов О.Ю., к.т.н. Бабенко І.А., Кравець П.П., Моісеєнко О.В., Мірошниченко Є.С., ак. Майстренко О.Ю.

 

Роботу присвячено розробленню та впровадженню технологій часткового та повного заміщення антрациту на теплових електростанціях України іншими твердими паливами на основі досліджень процесів горіння вугілля та рослинної біомаси в пиловугільному факелі. Результати роботи забезпечують диверсифікацію паливної бази ТЕС і ТЕЦ на перехідний період, безперебійну генерацію електроенергії в умовах припинення постачання донецького антрациту, вирішують проблему переведення антрацитових енергоблоків на місцеве газове вугілля, створюють підґрунтя для нового будівництва високоефективних котлоагрегатів.

Авторами визначено кінетичні характеристики піролізу та горіння вугілля різного ступеню метаморфізму і біомаси, у вдосконаленні методів розрахунку динаміки вигоряння палив і паливних сумішей в умовах пиловугільного факелу, методів оцінки схильності вугільного пилу до самозаймання та вибуху.

На цій основі розроблено технології спалювання в існуючих антрацитових котлоагрегатах імпортних палив з непроектними характеристиками, сумішей антрациту з газовим вугіллям та біомасою. Їх впровадження на Зміївській, Трипільській, Слов’янській, Криворізькій ТЕС, на Дарницькій, Чернігівській, Сумській ТЕЦ, які завдяки цьому здійснювали безперебійне енергопостачання у 2014-2018 рр., дозволило замістити вітчизняним газовим вугіллям та імпортними паливами понад 6,9 млн. т антрациту, заощадити понад 60 млн. м3 газу.

На виконання Указу Президента України № 37/2017 «Про рішення РНБОУ від 16.02.2017 «Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури», в стислі строки розроблено і впроваджено на Миронівській та Трипільській ТЕС технології переведення антрацитових котлоагрегатів на газове вугілля з максимальним використанням наявного обладнання. На Трипільській ТЕС вперше в світі переведені на газове вугілля два антрацитові енергоблоки потужністю по 300 МВт, економія коштів завдяки розробленим технічним рішенням склала 90,7 млн. грн., економічний ефект від експлуатації енергоблоку ст. №4 у 2018 році - 372,3 млн. грн. Загальний підтверджений економічний ефект роботи склав 647 млн. грн. 

Кількість публікацій: 3 монографії, 118 статей (14 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 268/13. Отримано 2 патенти України на винахід, 10 національних стандартів України.За даною тематикою захищено 2 докторських та  8 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 12 вересня 2019 року о 14.30 на засіданні Вченої ради Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 19 (аудиторія 104 головного корпусу).

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.