Ви є тут

Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика


Номер роботи - M 81 ПОДАНА

Автори:


 Психосемантическая структура профессионального сознания практикующего психологаКучеровская Н.А. Psychosemantic Structure of a Practising Psychologist’s Professional  AwarenessKucherovska N.


 

Автор: Кучеровська Н.О., к. психол.н.

 

Представлена Київським національним лінгвістичним університетом

 

РРоботу присвячено проблемі реконструкції психосемантичної структури професійної свідомості психолога-практика як одній із стратегій визначення об’єктивних векторів, за якими відбувається формування адекватної професійної свідомості фахівців.

 Автором   вивчено професійні уявлення висококваліфікованих психологів-практиків України та Росії про основні підходи у психологічному консультуванні та психотерапії та відповідні їм способи професійних дій, які ними використовуються, що дозволяє забезпечити об’єктивну та достовірну орієнтувальну основу для формування професійної компетенції.

Побудовано психосемантичну структуру професійної свідомості психолога-практика, що відкриває можливість забезпечення індивідуально орієнтованого самоконтролю при засвоєнні консультативних технік. Розроблено методику парадигмального семантичного диференціалу для дослідження категоріальної структури професійної свідомості психолога-практика, яка може бути рекомендована для використання в якості вимірювального інструменту під час незалежного оцінювання рівня професійної підготовки або ступеня професійної зрілості фахівця як в умовах університетської освіти, так і під час складання кваліфікаційних іспитів.

 

Кількість публікацій:    19  наукових публікацій.