Ви є тут

Державні премії

5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P6 Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі (Кількість коментарів: 69)
P6 Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали (Кількість коментарів: 38)
P6 Створення роторів турбін великої потужності (Кількість коментарів: 52)
P6 Розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції для електрометалургії (Кількість коментарів: 17)
P7 Впровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла в Україні (Кількість коментарів: 57)
P7 Інтегрований комплекс з розроблення та ремонту гібридних автомобілів (Кількість коментарів: 0)
P7 Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання (Кількість коментарів: 31)
P8 Підручник "Технологія цукру" у 3-х томах (Кількість коментарів: 0)
P8 Створення нових мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 46)
P9 Ресурсозберігаючі композиційні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення житла та об’єктів інфраструктури (Кількість коментарів: 41)
P9 Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури (Кількість коментарів: 57)
P10 Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві (Кількість коментарів: 17)
P10 Підручник "Reinforced concrete and stone structures" (Залізобетонні та кам’яні конструкції) (Кількість коментарів: 0)
P10 Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості (Кількість коментарів: 18)
P10 Енергозбереження в будівництві: від наукових розробок до енергозберігаючих конструкцій і технологій (Кількість коментарів: 0)
P11 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках (Кількість коментарів: 49)
P12 Військові та цивільні машини на основі високотехнологічних рішень для двигунів та агрегатів (Кількість коментарів: 25)
P12 Наукові засади, технологія та промислове виробництво крупногабаритних твердосплавних виробів для металургійної промисловості (Кількість коментарів: 0)
P13 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію літака Ан-148-100 (Кількість коментарів: 9)
P13 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв (Кількість коментарів: 30)
P13 Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем (Кількість коментарів: 85)
P13 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні (Кількість коментарів: 80)
P13 Створення та впровадження інноваційних технологій електросталеплавильного виробництва легованих сталей спеціального призначення (Кількість коментарів: 8)
P13 Наукоємні технології одержання матеріалів та виробів, включно наноструктурних, з новим рівнем показників якості (Кількість коментарів: 0)
P14 Створення рідинного ракетного двигуна для верхніх ступенів ракет-носіїв (Кількість коментарів: 36)
P15 Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів (Кількість коментарів: 78)
P16 Створення високоточного обладнання та виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування (Кількість коментарів: 25)
P16 Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні (Кількість коментарів: 21)
P17 Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами (Кількість коментарів: 41)
P18 Комплекс інноваційних ресурсозберігаючих технологій та обладнання для рециклінгу та екологічно безпечної утилізації відходів металургії та суміжних галузей (об"єднана з Р58) (Кількість коментарів: 24)
P18 Створення рідинного ракетного двигуна четвертого ступеня європейської ракети носія «Вега» (Кількість коментарів: 30)
P18 Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур (Кількість коментарів: 118)
P18 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 40)
P19 Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження (Кількість коментарів: 36)
P19 Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої (Кількість коментарів: 40)
P20 Теорія та практика створення, досягнення та рекорди спортивних автомобілів марки «ХАДІ» (Кількість коментарів: 15)
P20 Розробка і впровадження у виробництво інноваційних ресурсоенергозберігаючих технологій виробництва свинини (Кількість коментарів: 0)
P20 Акустико-емісійна cистема моніторингу сховищ аміаку (Кількість коментарів: 3)
P21 Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні (Кількість коментарів: 0)
P22 Створення енергоефективного залізничного транспорту для здійснення швидкісних пасажирських перевезень (Кількість коментарів: 53)
P24 Система ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації авіаційної техніки (ЗНЯТО З РОЗГЛЯДУ) (Кількість коментарів: 0)
P25 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України (Кількість коментарів: 23)
P26 Цикл наукових праць "Інноваційні методи та засоби радіометричного контролю властивостей матеріалів і речовин для наукових, прикладних та виробничих потреб" (Кількість коментарів: 29)
P26 Розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій у виробництві спеціальних сталей (Кількість коментарів: 39)
P26 Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління (Кількість коментарів: 23)
P26 Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур (Кількість коментарів: 84)
P27 Система керування безпекою експлуатації комплексу перевантаження аміаку Одеського припортового заводу на основі безперервного моніторингу технічного стану сховищ та трубопроводів (Кількість коментарів: 1)
P27 Система сертифікованого виноградного розсадництва України (Кількість коментарів: 42)
P29 Формування екологічно стабільних агроландшафтів як основа продовольчої безпеки України (Кількість коментарів: 3)
P30 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 31)
P30 Розробка та впровадження системи безперервного моніторингу сховищ і технологічних трубопроводів комплексу перевантаження аміаку (Кількість коментарів: 17)
P30 Створення та впровадження у серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань (Кількість коментарів: 1)
P30 Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій (Кількість коментарів: 33)
P30 Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління (Кількість коментарів: 20)
P30 Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління (Кількість коментарів: 22)
P32 Серія двигунів і агрегати для спеціальної техніки (Кількість коментарів: 16)
P32 Підвищення ресурсу гірничо-металургійного устаткування на базі створення та впровадження інноваційних технологій і матеріалів (Кількість коментарів: 34)
P33 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію cімейства літаків Ан-148-100/Ан-158 (Кількість коментарів: 20)
P33 Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями (Кількість коментарів: 15)
P33 Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення (Кількість коментарів: 27)
P34 Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві (Кількість коментарів: 34)
P34 Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх у сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів (Кількість коментарів: 14)
P34 Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України (Кількість коментарів: 25)
P35 Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні (Кількість коментарів: 26)
P35 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України (Кількість коментарів: 72)
P35 Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини (Кількість коментарів: 47)
P37 Цикл наукових праць "Оптимізація біологічних процесів в агроекосистемах для підвищення їх продуктивності і стабільного функціонування" (Кількість коментарів: 69)
P37 Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні (Кількість коментарів: 9)
P38 Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями (Кількість коментарів: 22)
P38 Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва (Кількість коментарів: 122)
P39 Розрахунок і проектування підземних споруд (Кількість коментарів: 7)
P40 Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва (Кількість коментарів: 22)
P41 Створення високонадійної транспортної техніки на основі науково-технічної розробки процесів дискретного зміцнення високонавантажених деталей форсованих двигунів та агрегатів (Кількість коментарів: 31)
P41 Розробка наукових основ і формування Банку генетичних ресурсів польових культур України (Кількість коментарів: 25)
P41 Створення конкурентоспроможних технології та технічних засобів ремонту і модернізації авіаційної техніки (Кількість коментарів: 42)
P42 Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату (Кількість коментарів: 68)
P42 Створення компресорного устаткування нового покоління (Кількість коментарів: 7)
P42 Методи та засоби контролю властивостей матеріалів і речовин для легкої промисловості (Кількість коментарів: 0)
P42 Комплексна розробка і організація нових промислових виробництв сучасного покоління автобусів і тролейбусів (Кількість коментарів: 9)
P43 Раціональне використання та охорона зрошуваних земель України (Кількість коментарів: 20)
P43 Забезпечення тактико-технічних характеристик високонадійних форсованих двигунів та військової техніки (Кількість коментарів: 11)
P44 Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти (Кількість коментарів: 20)
P46 Створення та впровадження в експлуатацію сімейства цивільних важких транспортних літаків Ан-124-100М, Ан-124-100-150, Ан-124-100М-150 (Кількість коментарів: 16)
P46 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту (Кількість коментарів: 18)
P46 Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів (Кількість коментарів: 20)
P47 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків АН-148-100/АН-158 (Кількість коментарів: 10)
P47 Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі (знята з розгляду) (Кількість коментарів: 41)
P47 Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки (Кількість коментарів: 29)
P48 Циклу наукових праць "Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві" (Кількість коментарів: 32)
P50 Створення та впровадження параметричного ряду наукоємних технологій електролізерної очистки води (Кількість коментарів: 0)
P50 Розробка та впровадження комплексу засобів безпечної експлуатації залізничного транспорту (Кількість коментарів: 20)
P51 Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління (Кількість коментарів: 22)
P52 Створення випробувального комплексу ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 8)
P53 Науково-методичне забезпечення реформування сільського господарства в Україні (Кількість коментарів: 0)
P55 Нові технології прецизійної електрометрії (Кількість коментарів: 0)
P57 Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві (Кількість коментарів: 23)
P58 Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування (об"єднана з Р18) (Кількість коментарів: 29)
P58 Ресурсозберігаючі технології отримання конвертерної сталі та утилізації відходів металургійного виробництва (Кількість коментарів: 0)
P64 Розробка технології та організація масового виробництва голографічних елементів для захисту товарів та документів від підробки (Кількість коментарів: 3)
P68 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв (Кількість коментарів: 26)

Сторінки