Ви є тут

Національна премія / Державні премії

2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
P17 Збереження і відновлення рослинного різноманіття України (Кількість коментарів: 76)
P17 Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України (Кількість коментарів: 53)
P18 Технології підвищення ефективності та безпеки функціонування енергетичних об’єктів з використанням безпілотних літальних апаратів (Кількість коментарів: 67)
P19 Збереження і відновлення рослинного різноманіття України (Кількість коментарів: 63)
P20 Збільшення видобутку вуглеводнів з врахуванням геодинаміки надр України (Кількість коментарів: 20)
P20 Створення природоохоронних, ресурсозберігаючих технологій очистки природних і стічних вод та утилізації осадів (Кількість коментарів: 85)
P23 Природні техногенно трансформовані екосистеми України: відновлення біотичного потенціалу, родючості та рекультивація ґрунтів (Кількість коментарів: 44)
P23 Наукові основи інноваційних технологій заміщення антрациту в тепловій енергетиці та їх впровадження (Кількість коментарів: 33)
P25 Оцінка екологічних наслідків радіаційних аварій з метою формування та реалізації стратегії ремедіації забруднених радіонуклідами територій (Кількість коментарів: 40)
P25 Цикл наукових праць "Розроблення теоретичних основ і нових матеріалів для створення ефективних технологій очищення води" (Кількість коментарів: 51)
P25 Стратегія розвитку природоохоронних територій в системі містобудування України та її запровадження у формуванні мережі ботанічних садів (Кількість коментарів: 37)
P26 Диверсифікація постачання природного газу як складова енергетичної безпеки держави (Кількість коментарів: 39)
P27 Просторова екологія як основа відновлення біотичного потенціалу екосистем (Кількість коментарів: 21)
P31 Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України (Кількість коментарів: 32)
P31 Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України (Кількість коментарів: 110)
P32 Екогеотехнологічний цикл видобування та первинної переробки уранових руд (Кількість коментарів: 36)
P32 Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг (Кількість коментарів: 53)
P33 Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів (Кількість коментарів: 89)
P36 Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення (Кількість коментарів: 37)
P39 Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях (Кількість коментарів: 41)
P41 Наукові засади створення та впровадження систем комплексного моніторингу довкілля на основі даних аерокосмічних і наземних досліджень (Кількість коментарів: 38)
P41 Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій (Кількість коментарів: 43)
P48 Цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища" (Кількість коментарів: 33)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P1 Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії (Кількість коментарів: 38)
P2 Новітні методи застосування стовбурових клітин і біоінженерних технологій у регенеративній медицині (Кількість коментарів: 25)
P3 Розробка комплексу новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла М.І. Пирогова (Кількість коментарів: 152)
P3 Медичне забезпечення сил оборони на засадах єдиного медичного простору (Кількість коментарів: 0)
P6 Підручник "Педіатрія" (Кількість коментарів: 156)
P7 Попередження кардіо-церебральних ускладнень та раптової смерті (Кількість коментарів: 47)
P7 Медицина катастроф в умовах бойових дій (Кількість коментарів: 64)
P7 Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" (Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації) (Кількість коментарів: 307)
P7 Створення органічних сполук для сучасної медицини – важливої складової безпеки та обороноздатності України (Кількість коментарів: 4)
P8 Інноваційні лікарські засоби з нейротропною і імунотропною дією: розвиток наукових основ, створення, виробництво та впровадження в медичну практику (Кількість коментарів: 46)
P8 Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в Україні (Кількість коментарів: 103)
P9 Розробка комплексу новітніх методів дослідження стану та поетапного ребальзамування тіла М.І.Пирогова (Кількість коментарів: 174)
P10 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч (Кількість коментарів: 31)
P10 Організація екстреної медичної допомоги та лікування гострої крововтрати в умовах бойових дій та клінічній практиці (Кількість коментарів: 0)
P11 Етапи формування живих клітин, РНК, ДНК та геному. Хвильове пояснення онкозахворювань (Кількість коментарів: 1)
P11 Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань (Кількість коментарів: 63)
P11 Електрохімія функціональних матеріалів і систем (Кількість коментарів: 45)
P12 Медико-психологічна реабілітація постраждалих під час війни в Україні (Кількість коментарів: 0)
P14 Високотехнологічні методи надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в мирний та воєнний час (Кількість коментарів: 36)
P14 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (Кількість коментарів: 1)
P14 Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків (Кількість коментарів: 107)
P14 Нові методи лікування важких метаболічних порушень (Кількість коментарів: 51)
P15 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему (Кількість коментарів: 7)
P15 Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів (Кількість коментарів: 69)
P17 Інноваційні нанобіотехнології для ранньої діагностики і хіміотерапії патологічних станів (Кількість коментарів: 42)
P17 Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини (Кількість коментарів: 33)
P18 Високоселективні методи синтезу гетероциклічних сполук для розробки компонентів функціональних матеріалів та створення нових лікарських засобів (Кількість коментарів: 47)
P20 Розробка біологічно активних препаратів есенціальних нутрієнтів нового покоління та їх впровадження (Кількість коментарів: 28)
P21 Високоселективне конструювання біоактивних гетероциклічних систем (Кількість коментарів: 40)
P21 Теоретичні засади розробки нових вітамінних препаратів для медицини та їх впровадження (Кількість коментарів: 35)
P22 Сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації вестибулярних порушень (Кількість коментарів: 0)
P22 Психотерапія в соматичній медицині (Кількість коментарів: 4)
P24 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему (Кількість коментарів: 35)
P24 Сучасні принципи діагностики та лікування метаболічних розладів, зумовлених ожирінням (Кількість коментарів: 98)
P24 Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень (Кількість коментарів: 53)
P26 Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві (Кількість коментарів: 99)
P27 Хірургічне лікування патології грудної аорти (Кількість коментарів: 49)
P28 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції (Кількість коментарів: 34)
P28 Цикл наукових праць "Мініінвазивні хірургічні втручання при захворюваннях печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози" (Кількість коментарів: 61)
P29 Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини (Кількість коментарів: 35)
P30 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч (Кількість коментарів: 3)
P32 Наукова розробка та впровадження системних підходів до діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних, аутоімунних та алергічних хвороб (Кількість коментарів: 54)
P34 Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму (Кількість коментарів: 18)
P35 Цикл наукових праць "Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії" (Кількість коментарів: 17)
P37 Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження (Кількість коментарів: 33)
P38 Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення (Кількість коментарів: 22)
P43 Зовнішнє біологічне керування: теорія і практика (Кількість коментарів: 13)
P51 Розробка та впровадження високоефективних антимікробних засобів для сільського господарства та медицини (Кількість коментарів: 12)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P2 Теоретичні та практичні аспекти здійснення змагального досудового провадження (Кількість коментарів: 0)
P2 Україна у сучасному міжнародному бізнесі (Кількість коментарів: 3)
P3 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (Кількість коментарів: 15)
P4 Модель навчання "Кіберкоп" (Кількість коментарів: 2)
P5 Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес (Кількість коментарів: 51)
P5 Управління системою економічної безпеки підприємства як підсистеми безпеки держави (Кількість коментарів: 15)
P6 Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації (Кількість коментарів: 70)
P6 Національний еталон Універсальної десяткової класифікації: розроблення та впровадження (Кількість коментарів: 88)
P7 Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку (монографія у 8 томах) (Кількість коментарів: 20)
P8 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку (Кількість коментарів: 0)
P8 Культурна спадщина України як рушійна сила сталого розвитку держави (Кількість коментарів: 60)
P9 Шевченківська енциклопедія (Кількість коментарів: 54)
P9 Підручник "Основи стратегії національної безпеки та оборони держави" (Кількість коментарів: 67)
P11 Система кіберінформаційних дій в кризових ситуаціях (Кількість коментарів: 29)
P12 Енциклопедія "Острозька академія XVI – XVII ст." (Кількість коментарів: 0)
P12 Інтеграція України в глобальний соціально-економічний простір (Кількість коментарів: 59)
P14 "Правова доктрина України" в 5-ти томах (Кількість коментарів: 80)
P16 Життєвий світ і психологічна безпека людини в умовах суспільних змін (Кількість коментарів: 92)
P16 Створення національного еталону Універсальної десяткової класифікації (Кількість коментарів: 69)
P17 Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання (Кількість коментарів: 65)
P19 Цикл робіт з історії української філософії ХV-ХVІІІ ст. (Кількість коментарів: 5)
P19 Енциклопедія історії України (у 10 томах) (Кількість коментарів: 38)
P19 Цикл наукових праць "Наукові основи екологічно безпечного та економічно обґрунтованого природокористування в умовах агроландшафтних і кліматичних обмежень" (Кількість коментарів: 41)
P21 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю (Кількість коментарів: 3)
P24 Соціально-психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи. (Кількість коментарів: 13)
P27 "Правова доктрина України" в 5-ти томах (Кількість коментарів: 124)
P30 Реалізація та захист прав корінних народів України в сучасних умовах (Кількість коментарів: 179)
P40 Цикл наукових праць "Туризмологія: теоретичний та праксеологічний базис розвитку" (Кількість коментарів: 47)
P40 Історія української філософії ХV‒ХVІІІ ст. (Кількість коментарів: 0)

Сторінки