Ви є тут

Національна премія / Державні премії

4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
P49 Цикл робіт у галузі історії педагогіки (Кількість коментарів: 1)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
P1 Інноваційні будівельні технології для сталого розвитку агропромислового комплексу (Кількість коментарів: 59)
P1 Створення і впровадження у виробництво сучасних ресурсоощадних технологій виробництва свинини (Кількість коментарів: 0)
P1 Нові конструктивні системи та технології їх зведення (Кількість коментарів: 37)
P2 Створення і впровадження сортів ненаркотичних конопель (Кількість коментарів: 41)
P2 Прогресивні будівельні конструктивні системи та технології їх зведення (Кількість коментарів: 54)
P3 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття (Кількість коментарів: 65)
P3 Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові і кормові продукти (Кількість коментарів: 42)
P4 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття (Кількість коментарів: 42)
P4 Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення (Кількість коментарів: 70)
P4 Технології освоєння стратегічної рудної сировини (Кількість коментарів: 0)
P4 Розробка та випуск енергозберігаючих кормоприготувальних агрегатів серії АКГСМ "Мрія" (Кількість коментарів: 32)
P5 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні (Кількість коментарів: 85)
P6 Розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції для електрометалургії (Кількість коментарів: 17)
P6 Створення роторів турбін великої потужності (Кількість коментарів: 52)
P7 Інтегрований комплекс з розроблення та ремонту гібридних автомобілів (Кількість коментарів: 0)
P8 Створення нових мінеральних сполук і поліфункціональних наноматеріалів та їх використання у тваринництві та ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 46)
P8 Підручник "Технологія цукру" у 3-х томах (Кількість коментарів: 0)
P8 Технології для систем захисту військовослужбовців: функціональні матеріали, композити та покриття (Кількість коментарів: 0)
P9 Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури (Кількість коментарів: 57)
P9 Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів (Кількість коментарів: 79)
P9 Ресурсозберігаючі композиційні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення житла та об’єктів інфраструктури (Кількість коментарів: 41)
P10 Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості (Кількість коментарів: 18)
P10 Підручник "Reinforced concrete and stone structures" (Залізобетонні та кам’яні конструкції) (Кількість коментарів: 0)
P10 Створення високоекономічних гідроагрегатів для ГЕС України (Кількість коментарів: 50)
P11 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках (Кількість коментарів: 49)
P12 Військові та цивільні машини на основі високотехнологічних рішень для двигунів та агрегатів (Кількість коментарів: 25)
P13 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні (Кількість коментарів: 80)
P13 Створення та впровадження інноваційних технологій електросталеплавильного виробництва легованих сталей спеціального призначення (Кількість коментарів: 8)
P13 Збереження, відновлення та використання видового та порідного різноманіття аборигенних сільськогосподарських тварин України (Кількість коментарів: 39)
P15 Створення та впровадження в Україні сучасного моторвагонного рухомого складу залізниць для здійснення швидкісних перевезень пасажирів (Кількість коментарів: 78)
P16 Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні (Кількість коментарів: 21)
P18 Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур (Кількість коментарів: 118)
P18 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 40)
P19 Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження (Кількість коментарів: 36)
P20 Розробка і впровадження у виробництво інноваційних ресурсоенергозберігаючих технологій виробництва свинини (Кількість коментарів: 0)
P20 Високопродуктивні гібриди кукурудзи (селекція, біотехнологія, насінництво) (Кількість коментарів: 79)
P22 Створення енергоефективного залізничного транспорту для здійснення швидкісних пасажирських перевезень (Кількість коментарів: 53)
P25 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України (Кількість коментарів: 23)
P26 Цикл наукових праць "Інноваційні методи та засоби радіометричного контролю властивостей матеріалів і речовин для наукових, прикладних та виробничих потреб" (Кількість коментарів: 29)
P26 Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур (Кількість коментарів: 84)
P27 Система сертифікованого виноградного розсадництва України (Кількість коментарів: 42)
P30 Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління (Кількість коментарів: 22)
P30 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби (Кількість коментарів: 31)
P30 Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій (Кількість коментарів: 33)
P32 Серія двигунів і агрегати для спеціальної техніки (Кількість коментарів: 16)
P33 Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями (Кількість коментарів: 15)
P33 Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення (Кількість коментарів: 27)
P35 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України (Кількість коментарів: 72)
P37 Цикл наукових праць "Оптимізація біологічних процесів в агроекосистемах для підвищення їх продуктивності і стабільного функціонування" (Кількість коментарів: 69)
P42 Створення компресорного устаткування нового покоління (Кількість коментарів: 7)
P42 Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату (Кількість коментарів: 68)
P46 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту (Кількість коментарів: 18)
P47 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків АН-148-100/АН-158 (Кількість коментарів: 10)
P50 Розробка та впровадження комплексу засобів безпечної експлуатації залізничного транспорту (Кількість коментарів: 20)
P52 Створення випробувального комплексу ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 8)
6. ПІДРУЧНИКИ
Номер Назва роботи Презентація
П1 Фармакологія (Кількість коментарів: 179)
П1 Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин (Кількість коментарів: 19)
П1 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія (Кількість коментарів: 104)
П2 Імунологія (Кількість коментарів: 458)
П2 Цикл підручників з напряму "Геологія" у 7 книгах (Кількість коментарів: 21)
П2 Технічна термодинаміка (Кількість коментарів: 29)
П3 Акушерство та гінекологія (у 2 книгах) (Кількість коментарів: 533)
П3 Фармакологія (Кількість коментарів: 103)
П3 Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі (Кількість коментарів: 0)
П4 Гроші та кредит (Кількість коментарів: 44)
П4 Цикл підручників за напрямом "Економіка" (Кількість коментарів: 65)
П4 Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології (Кількість коментарів: 52)
П5 Аудит (Кількість коментарів: 264)
П5 Цикл підручників за напрямом "Біологія" (Кількість коментарів: 0)
П5 Сільськогосподарська ентомологія (Кількість коментарів: 1)
П6 Основи теорії електронних кіл (Кількість коментарів: 500)

Сторінки